ad3.co.il | עד3 כלכלה    
כניסה לעריכת כלכלה
 

   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   

כלכלה   >   כלכלה וכספים   >   רשויות ומשרדי ממשלה   >   משרד התחבורה תו נכה

כלכלה » כלכלה וכספים » רשויות ומשרדי ממשלה » משרד התחבורה תו נכה

משרד התחבורה תו נכה

דירוג: 5 לפי ad3.co.il משרד התחבורה תו נכה
 


משרד התחבורה טפסים להורדה תו נכה
הפרוצדורה לקבלת עבור קבלת תו רכב
המבקש תג חניה לנכה חייב למלא טופס בקשה ובנוסף לצרף מסמכים
צילום תעודת זהות וספח.
מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
צילום רישיונות רכב.
במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
שימו לב: את הבקשה לתו יש להעביר בדואר לכתובת -
ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
מה בקשר לתשובה?
תשובה לבקשה תתקבל עד 90 יום מיום הגעת המסמככים למשרד התחבורה.
המוקד הטלפוני 5678*
את הבקשה יש להעביר באמצעות דואר או דרך פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי. אין צורך להגיע למשרד הרישוי. לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה הרלוונטי מרשימת הטפסים והתצהירים, בצירוף המסמכים הנדרשים. פניה ללא טופס בקשה לא תטופל.

 ותפצה אותו ב-25 א' ש'
ביהמ"ש חייב את עיריית ת"א לשלם לנכה שברכבו תו נכה 25 אלף שקל בגין דוחות חניה רבים ובלתי מוצדקים שנרשמו לו  קבע כי מדובר ברשלנות של העירייה

כ-150 אלף איש מחזיקים כיום בישראל בתג נכה למכוניתם ■ אתמול נחשף בגלי צה"ל כי חברות פרטיות "מסייעות" כמעט לכל אחד בקבלת תג, בתמורה לתשלום של אלפי שקלים ■ ארגוני נכים: העלייה יוצרת מצוקת חנייה; יש לשנות את החוק, כך שרק מי שמוגבל קשות בתנועה יהיה זכאי לתו

https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge...
       


   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב