ad3.co.il | עד3 קורסים    
כניסה לעריכת קורסים
 

   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   

קורסים » חינוך ולימודים » הדרכה

מכינה ייעודית להנדסה מדעי הטבע ומדעי החברהמכינה ייעודית סמסטריאלית - המכינה מתקיימת שלוש פעמים בשנה, בחודשים: אוקטובר, מרץ, יוני. הלימודים מתקיימים למשך 4.5 חודשים. מקצועות הלימוד הנם- מתמטיקה, פיסיקה ואנגלית. במכינה זו יש אפשרות לגשת למלגות. במכינת יוני ניתן ללמוד גם קורס כימיה. תנאי הקבלה למכינה: זכאות לבגרות, בחינת מימד/פסיכומטרי. מכינה ייעודית ערב שנתית - המכינה מתקיימת במשך שני סמסטרים החל מחודש אוקטובר במשך 11 חודשים , בשעות אחר הצהריים ובימי שישי. מקצועות הלימוד הנם: מתמטיקה, פיסיקה ואנגלית. תנאי הקבלה למכינה: זכאות לבגרות, במכינה זו יוכלו להשתלב גם בעלי 4 או 5 יח"ל במתמטיקה בציון עובר, בחינת מימד/פסיכומטרי. מכינה ייעודית ייחודית (יום מרוכז) - המכינה מתקיימת פעמיים בשנה, אוקטובר ומרץ -מיועדת לבעלי 4/5 יחידות בגרות במתמטיקה. הלימודים מתקיימים ביום מלא יום נוסף משעה 14:00 ובימי שישי. מקצועות הלימוד הנם:מתמטיקה ופיסיקה. תנאי הקבלה למכינה: זכאות לבגרות, 4/5 יחידות בגרות במתמטיקה בציון עובר, בחינת מימד/פסיכומטרי. מכינת רענון/ השלמה להנדסה- מכינות ההשלמה והרענון מיועדות למתקבלים למחלקות הנדסה, מדעי הטבע ומדעי הבריאות. מכינת השלמה - מיועדת לסטודנטים מתקבלים אשר עומדים בתנאי הקבלה וחסרי יחידות מוגברות במקצועות: פיסיקה ו/או מתמטיקה ו/או כימיה ו/או ביולוגיה ואשר מופנים למכינת השלמה.סטודנטים המעוניינים במכינות השלמה יכולים להשתלב במכינות ייעודיות המתקיימות במהלך השנה ובמכינות השלמה בקיץ. מכינת רענון - מיועדת לסטודנטים מתקבלים אשר עומדים בתנאי הקבלה והינם בעלי ציון בבגרות בפיסיקה ו/או מתמטיקה הנמוך מהנדרש או שהינו ציון שניתן למעלה מ5 שנים.מכינות רענון מתקיימות רק בקיץ.

לינק: 


פרסום : 28/06/2016
מודעה : 3780

קורסים » חינוך ולימודים » הדרכה » מכינה ייעודית להנדסה מדעי הטבע ומדעי החברה   שלח לחבר      דווח על לינק שבור