גנים-תיכון > תיכון > אנגלית >מבחן אמיר המועדים למבחן אמיר

מבחן אמיר המועדים למבחן אמיר

בחינת המיון באנגלית (אמי"ר) נועדה לאפשר למוסדות הלימוד לעמוד על רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית
כדי שיהיה אפשר לשבץ אותו בקורסי חובה באנגלית או לפטור אותו מהם.
הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם
מבנה הבחינה ומרכיביה הדפסה דואל
בחינת אמי"ר מורכבת משלושה פרקים, ובהם שאלות מהסוגים האלה:
השלמת משפטים - Sentence Completions
ניסוח מחדש - Restatements
הבנת הנקרא - Reading Comprehension
בהשלמת משפטים נבדקת היכולת להבין וליישם אוצר מילים בהֶקשר נתון. שאלות הניסוח מחדש בודקות הבנת משפטים באנגלית באמצעות היכולת לזהות משפטים מורכבים המנוסחים במילים אחרות. בהבנת הנקרא נבדקת הבנה של קטעים קצרים הלקוחים מתחומי תוכן אקדמיים מגוונים - באמצעות כמה שאלות על כל קטע.
שאלות השלמת המשפטים והניסוח מחדש מסודרות בסדר קושי עולה. שאלות הבנת הנקרא מסודרות לפי סדר העניינים בקטע.
עם זאת, מדי פעם עשויות להופיע שאלות מסוגים חדשים, וייתכנו שינויים בהוראות הבחינה, במספר השאלות בפרק או במשך הזמן המוקצב לפתרונו.
   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב