ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון
 
 

 

גיל הרך

    הכל
        פעילויות המחזקות רכישת מיומנויות לקראת כיתה א'
      כישורי חשיבה מוטוריקה גסה - מיומנות גרפו-מוטורית - מוכנות לכיתה א - מוכנות לכתיבה - כישורי שפה ושיח - מיומנויות חקר, גילוי ופתרון בעיות - כשירות חברתית - מוטוריקה עדינה - מודעות תחושתית ...
    חשבון/מתמטיקה
        אנו סופרים ורושמים - דף עבודה
      חשיבה כמותית מוכנות לכיתה א - חשבון - מנייה - חשיבה מתמטית - מספר ...
 

בית הספר יסודי

        תרגילים בחיסור - דו ספרתי
      יש לרשום את פיתרון תרגילי החיסור - s; gcusv - חשיבה כמותית - מוכנות לכיתה א - חשבון - חשיבה מתמטית - חיבור וחיסור ...
 

גיל הרך

    חידות
        פילים ומכוניות : בעיות חשבון
      מוכנות לכיתה א' ...
    חשבון/מתמטיקה
        ספירה (10 עד 20 ) למד לספור
      כמה דבורים בתמונה ? הקיפו בעיגול את המספר הנכון . מוכנות לכיתה א'...
        למד לספור - כמה קומות בבניין ?
      מוכנות לכיתה א' ....
        ספירה (0 עד 10 ) מוכנות לכיתה א'
      כמה סנאים בתמונה ? הקיפו בעיגול את המספר הנכון ...
    אוריינות
        מבדק רמת השליטה בשפה העברית כתובה ודבורה .
      תחילת כיתה א' . מוכנות . ...
  | 1  2  3  4  5   6    | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב