ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון   >   בית הספר יסודי   >   חשבון/מתמטיקה
 
 

 

בית הספר יסודי

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » סימנים  קטן, גדול או שוה סימנים קטן, גדול או שוה
     
הכרת הסימנים : קטן , גדול , שווה
תרגילים בנושא
השיעור מתאים למורים חדשים, לתלמידים ולסטודנטים
רעיונות לתרגילים ומבחנים ומשימות לתלמידים ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » שברים  חזרה על החומר כיתה ו שברים חזרה על החומר כיתה ו
      סרטון וידיאו
שיעור עזר בנושא שברים
הסבר על התרגיל באופן מפורט
באתר אני 10 מגוון רחב של שיעורים...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » כפל שברים פשוטים , כיתה ו' גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » כפל שברים פשוטים , כיתה ו' כפל שברים פשוטים , כיתה ו'
      כפל שברים פשוטים , כיתה ו'. מבחן לתלמידים לבדוק את רמת התלמידים
מה במבחן?
צמצום ככל והוצאת השלם
למצוא זוג מספרים שמכפלתם שווה 1
סיפורים חשבוניים
...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » לוח הכפל לוח הכפל
      בבית ספר יסודי הילדים לומדים את לוח הכפל, רצוי לחלק לכל תלמיד דף מודפס עם לוח הכפל שידביקו במחברת
טבלת כפל להדפסה - רצוי לחלק לתלמידים את לוח הכפל בתחילת השנה - טבלת כפל - לוח כפל עד מאה
טוב לחלק לתלמידים את לוח הכפל ולבקש מהם לשנן אותם ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » בעיות מילוליות בנושא : לוח הכפל . בעיות מילוליות בנושא : לוח הכפל .
      דפי עבודה . מבחן בנושא כפל, בוחן כפל, שאלות מילוליות
סרטון יוטיוב בנושא: שאלות מילוליות כפל, חיסור...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » בוחן שברים , הפכו לשבר מדומה / מעורב בוחן שברים , הפכו לשבר מדומה / מעורב
      דף תרגול בנושא שברים ....
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » חיבור וחיסור שברים חיבור וחיסור שברים
      אם אתם רוצים דף עבודה בנושא חיבור וחיסור שברים הגעתם למקום הנכון.
תוכלו גם לראות דוגמא מלאה והסברים על איך לבצע את החיבור והחיסור של השברים.
מתאים למורים/הורים או תלמידים שמתעניינים ורוצים ללמוד על הנושא.
אז בבקשה ושיהיה לימוד מהנה. ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » תרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה תרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה
      מתרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה
הפכו לשברים פשוטים וצמצמו
חומר מצויין למורים ותלמידים
תרגול לכיתות ו'...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » שיעורים בוידאו אי שיוויון עם ערך מוחלט שיעורים בוידאו אי שיוויון עם ערך מוחלט
      ערך מוחלט של מספר הוא מרחקו של מספר מאפס...
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה »  מבחן לכיתה ג', מגוון תרגילי כפל וחילוק מבחן לכיתה ג', מגוון תרגילי כפל וחילוק
      מבדק – כפל וחילוק בתחום הרבבה...
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » סיכום חילוק ארוך - כיתות ג'- ד' סיכום חילוק ארוך - כיתות ג'- ד'
      חילוק ארוך הסבר
דוגמאות מפורטות עם הסברים לגבי הדרך לביצוע חילוק ארוך.
כל השלבים , שלב של החילוק, שלב של ההכפלה ושלב של החיסור
תרגיל מפורט בחילוק ארוך
תרגילי חילוק במאונך
הסבר עם שארית...

        Math Multiplication Table
      practice multiplication
easy ways to learn times tables
This app allows you to learn multiplication.
solve exercises online. ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » סוגי זויות סרטון לימוד סוגי זויות סרטון לימוד
      הגדרת המושג זוית
מה זה זוית ישרה? מה זה זוית חדה וישירה?
השוואה בין זויות
הסבר מה זה קרן? גודל הזוית וגודל הסיבוב, איך מקבלים זוית?
המחשה על ידי השעון
הסרטון מאפשר לילדים לחזור על החומר ולהתכונן למבחנים...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » מצגת חילוק ארוך עם שארית מצגת חילוק ארוך עם שארית
      מצגת הממחישה את הנושא חילוק ארוך
תחילת המצגת: יש מספר בלונים שצריך לחלק לשני ילדים...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » זוגי ואי זוגי . זוגי ואי זוגי .
      הסבר בנושא זוגי ואי זוגי . ...
 | 1...  |  8  | 4   |  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10   | 3  |  7 | ...14 | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב