ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון   >   בית הספר יסודי   >   מבחנים במתמטיקה
 
 

 

בית הספר יסודי

    מבחנים במתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » מבחנים במתמטיקה » מבחן בחשבון לכיתה ו' מבחן בחשבון לכיתה ו'
      מבחנים לכיתות ו'.
מהו החומר במבחן: כפל שברים פשוטים, מספרים עשרונים , חילוק שברים , גופים , שבר עשרוני
המבחן מתאים לסוף שנה
מה צריך לדעת?
להפוך לשבר פשוט, לדעת לצמצם שבר פשוט, השלמת שברים, בעיות מילוליות, בעיות ממוצע המבחן בקובץ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » מבחנים במתמטיקה » מבחן על ממוצע גנים-תיכון » בית הספר יסודי » מבחנים במתמטיקה » מבחן על ממוצע מבחן על ממוצע
      הנה לפניכם מבחן על ממוצע, מתאים גם למורים וגם לתלמידים.
מבחן בחשבון בנושא ממוצע...

        מתמטיקה לכיתה ד' - מבחני מיצב
      5 מבחנים לתירגול - אורכו של כל מבחן 90 דקות , המבחנים כוללים את חומר לימוד שהתלמידים למדו בכיתה : פעולות חשבון, שברים, בעיות מילוליות,משוחשים, זויות.
מהם המבחנים הללו
מצאנו הסבר מספק באנציקלופדיה החופשית ויקיפדיה
מבחני המיצ"ב מתקיימים בא...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » מבחנים במתמטיקה » חומר לימודי לכיתה ד חומר לימודי לכיתה ד
      כל החומר לכיתות ד
אתר מעולה המתמחה במטמתיקה, סרטוני שיעורים עם הסברים יפים
האתר נותן רעיונות לדפי עבודה, דפי תירגול, מבדקים, בחינות ,משחקים, תרגילים ועוד ...

        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » מבחנים במתמטיקה » כיתות : א, ב,ג, ד, ה,ו כיתות : א, ב,ג, ד, ה,ו
      מאגר מבחנים מיועד ליסודי - מבחנים במתמטיקה אשר מקיפים כל החומר - מבחנים בהבעה והבנת הנקרא (עברית) - המבחנים מחולקים על פי התקדמות החומר הנלמד : תחילת שנה , אמצע השנה , סוף שנה
מבחני מיצב במדע וטכנולוגיה
מיצ ב כיתה ב
מיצ ב כיתה ה
...

        חשבון לכיתה א'
      מטלה שמתאימה לילדי כיתה א' : מספרים עפים ברוח , סמן בעיגול את המספר הגדול יותר, סמן בעיגול את המספר הקטן יותר.....סיכום הפעילות בכיתה : משוב הערות והארות לגבי הפעילות. ...
        בוחן על חילוק ארוך
      המבחן מתאים לכיתה ד' ...
        מבחן במתמטיקה לסיכום מחצית א'
      מבחן חצי שנתי לכיתה ב'. ...
        מבחן לכיתות ה'
      רעיונות למבחנים במתמטיקה . חומר מצויין למורים ....
        מבחן במתמטיקה לסיכום מחצית א' - כתה א'
      מבחן חצי שנתי לילדי כיתה א'. ...
►  |  1    | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב