ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון   >   חטיבת הביניים
 
 

 

תיכון

    אחר
        שעות הבגרות ביסודות העיצוב, מועד קיץ 2013
      הבחינה תתקיים בתאריך 27/05/2013 ביח סיון תשע"ג בין השעות: 13:00 - 11:00
סמל הבחינה: 891102...

    אזרחות
        גנים-תיכון » תיכון » אזרחות » שעות של הבגרות באזרחות קיץ 2013 שעות של הבגרות באזרחות קיץ 2013
      מתי הבגרות באזרחות באיזה תאריך?
באיזה שעה הבגרות באזרחות מתחילה ומתי היא מסתיימת?
לוז מבחני בגרות ...

        סיכומים לבחינת בגרות באזרחות
      רצוי תמיד לחזור על החומר , באתר סיכומים טובים לבגרות באזרחות ,הסיכומים הם ברורים ובהירים - הכרזת העצמאות - מדינה ריבונית - מאפייני המדינה - דמוקרטיה בישראל - בחירות - זכויות- דמוקרטיה מתגוננת , זהות ישראלית , הדרוזים , רוב ומיעוט ...
    בגרות בספרות
        בגרות בספרות לבתי ספר דתיים
      מבחני בגרות , בחינת בגרות - שאלון: 904111 : יחידה אחת - סיפור ושיר , שיר מאת פרץ בנאית , הילד איננו מאת יהודה עמיחי, בזהירות מאת חמוטל בר יוסף - וענה על השאלות
בגרויות ספרות דתי...

    ערבית
        מבחן בגרות בערבית יחידת לימוד אחת , שאלון
      מבחני בגרות בערבית יחידת לימוד אחת
מבחן בעל פה...

    בגרות בספרות
        גנים-תיכון » תיכון » בגרות בספרות » שעות של הבגרות בספרות קיץ 2013 שעות של הבגרות בספרות קיץ 2013
      מתי הבגרות בספרות? באיזה תאריך הבגרות בספרות? באיזה שעה הבגרות בספרות? לוז מבחני בגרות...
    יהדות
        גנים-תיכון » תיכון » יהדות » שעות הבגרות במחשבת ישראל 3901, מועד קיץ 2013 שעות הבגרות במחשבת ישראל 3901, מועד קיץ 2013
      הבחינת בגרות תהיה בתאריך: 26/05/2013 יז סיון תשע"גבין השעות:12:30 - 11:00
סמל הבחינה: 39101, יחידת לימוד אחד
רצוי לבוא לפני זמן תחילת הבחינה בלי לחץ
זמן: שעה וחצי
לשאלון שלושה חלקים...

    תקשורת
        שעות הבגרות מבוא לתקשורת המונים , קיץ 2013
      מתי הבחינה מתחילה?
הבחינה תתקיים בתאריך: 04/06/2013 כו סיון תשע"ג בין השעות:10:45 - 09:00
סמל הבחינה: 49104...

    אחר
        גנים-תיכון » תיכון » אחר » שעות הבגרות בתורת הסיעוד, מועד קיץ 2013 שעות הבגרות בתורת הסיעוד, מועד קיץ 2013
      מתי הבחינה מתחילה?
הבחינה תתקיים בתאיך 27/05/2013 יח סיון תשע"ג בין השעות: 12:00 - 09:00
סמל הבחינה: 879202...

    יהדות
        גנים-תיכון » תיכון » יהדות » שעות הבגרות ביהדות, מועד קיץ 2013 שעות הבגרות ביהדות, מועד קיץ 2013
      הבגרות בתאריך יז סיון תשע"ג בין השעות: 14:00 - 11:00
תאריך לועזי: 26/05/2013
סמל הבחינה: 932631
מומלץ להגיע עם מצב רוח
רצוי לבוא לפני זמן תחילת הבחינה בלי לחץ...

    אזרחות
        גנים-תיכון » תיכון » אזרחות » שאלוני בגרות באזרחות לעולים חדשים שאלוני בגרות באזרחות לעולים חדשים
      דוגמאות של מבחני בגרויות לעולים חדשים
שאלון 34202, מועד חורף תשע"ב
תשובות לשאלון 34202, מועד קיץ תשע"א...

    אחר
        שעות הבגרות בארגון סביבה חינוכית, מועד קיץ 2013
      בחינת בגרות תתקיים בתאריך: 27/05/2013 יח סיון תשע"ג בין השעות:12:00 - 09:00
סמל הבחינה: 822201 ...

    מחשבים
        שעות הבגרות במדעי המחשב ב, מועד קיץ 2013
      הבחינה תתקיים בתאריך 28/05/2013 יט סיון תשע"ג בין השעות:12:00 - 09:00
סמל הבחינה 842101...

    יהדות
        גנים-תיכון » תיכון » יהדות » שעות הבגרות במשנה א' , מועד קיץ 2013 שעות הבגרות במשנה א' , מועד קיץ 2013
      הבחינת בגרות תתקיים בתאריך:
סמל הבחינה:
רצוי לבוא לפני זמן תחילת הבחינה בלי לחץ...

        שעות הבגרות במשנה א', מועד קיץ 2013
      הבחינה תהיה בתראיך 26/05/2013 יז סיון תשע"ג בין השעות:19:45 - 18:30...
 | 1...  |   |     | 31  32  33  34  35  36   37   38  39  40   |   |   | ...299 | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב