ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון
 
 

 

גיל הרך

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » גיל הרך » חשבון/מתמטיקה » מתמטיקה בגן ילדים , סרט וידיאו מתמטיקה בגן ילדים , סרט וידיאו
      רכישת מיומנויות חשבון בגיל הרך - דיאלוג בהקשר מתמטי בין מדריך לבין הילדים - פעילות מתמטית חוויתית בגן ילדים ,סרטון מומלץ לכל גננת - לימוד מתמטיקה ,רעיונות איך ללמד מתמטיקה בגן ,בסרט אנו רואים השתתפות של הילדים - שילוב של למידה וכיף
מוכנות לכיתה א

    הספריה בגן
        גנים-תיכון » גיל הרך » הספריה בגן » ספרי ילדים העוסקים במתמטיקה ספרי ילדים העוסקים במתמטיקה
      רשימה ארוכה של ספרי ילדים העוסקים במושגים מתמטיקה לגיל הרך : כותרות של כמה ספרים : איפה החתול ? אני יודע לספור, בארץ גול הכל עגול , הולך בין הצורות, החוט שלי , הצורות, הקו השבור, ספרה באה לעולם...
    חשבון/מתמטיקה
        פעילויות עם לוח שנה .
      מה יכולים להפיק ילדים בגיל הגן משימוש בלוח שנה? משחק, ניתוח תוצר ושיחה עם ילדים הם כמה מן ההזדמנויות להערכה ולתכנון המשכי - אז מה כדאי לעשות? הצעות לפעילויות, תגובות ועוד... הילדים נחשפים למושג הזמן , למשל מתי היום הולדת שלי, מתי היום הולדת של החברים שלי ?ל...
        גנים-תיכון » גיל הרך » חשבון/מתמטיקה » רחוב סומסום , סרט רחוב סומסום , סרט
      לומדים לספור עם אריק עד 10 , נהנים ולומדים ,וידיאו לילדים - רכישת מיומנויות חשבון בגיל הרך ...
        מושג המספר , משחקים , תרגילים
      הילדים בגן לומדים : ספירה ומנייה - טיפוח חשיבה חשבונית בגני ילדים - משחקים קשורים למספרים , סדר המספרים ....
        התאמת כמות למספר , הכרת המספרים
      רכישה של מושג המספר פוזל - משימה און ליין , על הילד להתאים כמות למספר , בסוף הפעולב יש לנו ציור של עוניה בים ....
    מוכנות , הכנה לכיתה א`
        מושג המספר - מוכנות לחשבון
      הספר עוסק במוכנות לחשבון לקראת המעבר לכיתה א'...
►  |  1    | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב