ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון
 
 

 

תיכון

    היסטוריה
        גנים-תיכון » תיכון » היסטוריה » סרטון יום ירושלים סרטון יום ירושלים
      היופי של העיר העתיקה , הדבקות של העם ,כיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים , משה דיין נכנס לעיר העתיקה, הרב גורן מברך , הכותל, דגל ישראל,ילדים בכותל ,חיילים בכותל, פתקים בכותל, אמונה
כל תמונה היא סיפור מרגש...

        גנים-תיכון » תיכון » היסטוריה » ירושלים, עיר קדושה , סרט וידיאו ירושלים, עיר קדושה , סרט וידיאו
      ברוכים הבאים לירושלים , ירושלים של שלום , אתרים היסטוריים יהודים, העיר העתיקה, עיר דוד,חומות ירושלים, רחבת הכותל, שכונות חרידיות בירושלים ....
 

בית הספר יסודי

    יום ירושלים
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » יום ירושלים » ירושלים העתיקה , סרט וידיאו ירושלים העתיקה , סרט וידיאו
      jerusalem views - video - החומות , הכותל , השערים , הנוף ...
        שער האריות
      סיכום בנושא שער האריות בירושלים : מי בנה את השער ? האגדה סביב שער האריות , חלומו של סולימאן - פעילות מתוקשבת לתלמידים - דף עבודה...
        פעילות בנושא ירושלים
      פעילות מתוקשבת - מתאימה גם לכיתות גבהות , תלוי ברמה של התלמידים - עיר קדושה לדת היהודית , הנוצרית ולאיסלם - ...
 

חטיבת הביניים

    היסטוריה
        גנים-תיכון » חטיבת הביניים » היסטוריה »  ברכת הכהנים בכותל המערבי בירושלים , סרט וידיאו ברכת הכהנים בכותל המערבי בירושלים , סרט וידיאו
      Birkat Cohanim Chol Hamoed Pesach 5767...
►  |  1    | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב