ad3.co.il | עד3 גנים-תיכון    
כניסה לעריכת גנים-תיכון
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
גנים-תיכון
 
 

 

בית הספר יסודי

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » סימנים  קטן, גדול או שוה סימנים קטן, גדול או שוה
     
הכרת הסימנים : קטן , גדול , שווה
תרגילים בנושא
השיעור מתאים למורים חדשים, לתלמידים ולסטודנטים
רעיונות לתרגילים ומבחנים ומשימות לתלמידים ...

 

גיל הרך

    אותיות
        מילים שמתחילות באות ר
      מילים כמו : רמזור , רכב ,ראש ....כל מילה מלווה באיור . תרגילים מצויינים לראשית קריאה ....
 

בית הספר יסודי

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » כפל שברים פשוטים , כיתה ו' גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » כפל שברים פשוטים , כיתה ו' כפל שברים פשוטים , כיתה ו'
      כפל שברים פשוטים , כיתה ו'. מבחן לתלמידים לבדוק את רמת התלמידים
מה במבחן?
צמצום ככל והוצאת השלם
למצוא זוג מספרים שמכפלתם שווה 1
סיפורים חשבוניים
...

    אנגלית
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » אנגלית » present simple תרגילים גנים-תיכון » בית הספר יסודי » אנגלית » present simple תרגילים present simple תרגילים
      הווה פשוט, תרגילים, דפי עבודה, חוקים, כללים .כל הרמות - תבחרו את רמתך -
טוב שהתלמיד יבין את ההסבר של הכללים ויתרגל כמה שיותר, למידה עצמית
מתאים לכיתה ו' וגם לכיתה ז'
תרגול עם תשובות
חומר עזר למורים באנגלית , רעיונות למבדקים , בוחנ...

 

חטיבת הביניים

        גנים-תיכון » חטיבת הביניים » אנגלית » לימודי אנגלית חינם אינטרלקט לימודי אנגלית חינם אינטרלקט
      לימוד אנגלית, הקורסים בנויים בהתאם לתכניות הלימודים של משרד החינוך - שיעורים מתוקשבים באנגלית כרגע בחינם ,השיעורים כוללים : דקדוק והבנת הנקראה ,תרגילים עם פתרונות
שיטת לימוד יעילה בנויה על סרטוני לימוד המאפשרים לכל תלמיד לשפר את הבגרות או להשלים את ה...

 

תיכון

    גאומטריה
        גנים-תיכון » תיכון » גאומטריה » סוגי הטרפזים סוגי הטרפזים
      תרגילים בנושא טרפז...
 

בית הספר יסודי

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » תרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה תרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה
      מתרגלים בשברים עשרוניים , דף עבודה
הפכו לשברים פשוטים וצמצמו
חומר מצויין למורים ותלמידים
תרגול לכיתות ו'...

 

חטיבת הביניים

    מתמטיקה
        גנים-תיכון » חטיבת הביניים » מתמטיקה » יחס ופרופורציה יחס ופרופורציה
      הסברים בנושא יחס ופרופורציה , ותרגילים לתלמידים כולל תשובות
סרטון הסבר המתאים לכיתה ח'...

 

גיל הרך

    הכל
        גנים-תיכון » גיל הרך » הכל » הבנה של שברים פשוטים ועשרונים הבנה של שברים פשוטים ועשרונים
      מעבר משברים פשוטים לעשרונים , תרגילים לתלמידים בנושא שברים
צובעים דגלים, צלליות שברים, טיפוס בשברים, חיבור שברים, חיסור שברים, מסדרים סכומים, תחרות דולפינים...

 

חטיבת הביניים

    מתמטיקה
        גנים-תיכון » חטיבת הביניים » מתמטיקה » משפט פיתגורס - תרגילים משפט פיתגורס - תרגילים
      דפי עבודה - מבחנים לדוגמא במתמטיקה-תרגילי פיתגורס ...
 

בית הספר יסודי

    גיאוגרפיה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » גיאוגרפיה » שברים לכיתה ה שברים לכיתה ה
      אוסף פעילויות ותרגילים לתלמידים בנושא שברים.
המורים יכולים להשתמש בתרגילים להסבר הנושא שברים, למבחנים או לחזרות בחומר. חיבור של שברים עם מכנים שונים.
חיסור של שברים עם מכנים שונים
בתרגילים התלמיד נדרש להשתמש בלוח כפל על מנת לפתור תרגיל...

    הנדסה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » הנדסה » מצולעים כיתה ה    מצולעים כיתה ה
      ריבוע, מלבן, משולש ועוד - כיתה: ה-ו .
התכונות הגיאומטריות של משפחת המרובעים
השוואה בין המצולעים
מצולעים שבורים
מבחר גדול של דפי עבודה, רעיונות לתרגילים, מבחנים, מבדקים ודפי תרגול להדפסה...

    חשבון/מתמטיקה
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » חשבון/מתמטיקה » בעיות מילוליות בשברים לכיתה ו בעיות מילוליות בשברים לכיתה ו
      סרטון יוטיוב המסביר שאלות מילוליות בשברים פשוטים ועשרוניים
השיעור עוזר לילדים לחזור על החומר
השיעור יכול לתת דוגמא לתרגילים ולמבחנים למורים מתחילים או פשוט דף עבודה ...

    עברית
        גנים-תיכון » בית הספר יסודי » עברית » דפי עבודה בעברית לכיתה ג דפי עבודה בעברית לכיתה ג
      הבנת הנקרא לתלמידים בכיתות ג
מגוון רחב של חומר לימודי בנושא הבנת הנקרא , טקסטים , דפי עבודה , משימות , פעילויות , סיפורים להאזנה , מילון , טיפוח הבנת הנקרא
רעיונות לבוחנים, מבחנים , תרגילים , משחקים ...

 

תיכון

    בגרות במתמטיקה
        גנים-תיכון » תיכון » בגרות במתמטיקה »   אינטרלקט מתמטיקה לימוד חינם אינטרלקט מתמטיקה לימוד חינם
      לימודי מתמטיקה ללא תשלום אינטרלקט, מצויין להכנה למבחני בגרות
לא כולם יכולים לשלם שיעורים פרטיים לילדים, איזה מזל שבעידן האינטרנט אפשר להסתדר
תכירו את האתר, הוא טוב וחינמי
הקורסים בנויים בהתאם לתכניות הלימודים של משרד החינוך - שיעורים מתו...

►  |  1   2  3  4  5  6  7  8   | 
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב