ad3.co.il | עד3 גלויות ומיילים    
כניסה לעריכת גלויות ומיילים
 

   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   

גלויות ומיילים   >   מידע   >   עבודה   >   הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

גלויות ומיילים » מידע » עבודה » הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי

הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
מזכיר ועדת הקלפי נושא בתפקיד הבא להבטיח את ניהול ההצבעה בקלפי כהלכה ועל פי החוק.
זהו תפקיד מקצועי, אובייקטיבי וא-פוליטי. מזכירי ועדות הקלפי מייצגים את המחויבות לממלכתיות,
לאחריות ולמקצועיות ללא פשרות.
לתפקודם ומקצועיותם משקל מכריע בהשפעה על מטרת העל
והיא ניהול תקין של יום הבחירות בכל מקומות הקלפי ומתן אפשרות לכלל בעלי זכות הבחירה
להצביע ללא הפרעה, תוך שמירה על עקרונות היסוד של שיטת הבחירות ובהם השמירה השוויון,
תקינות הליכי ההצבעה, חשאיות וטוהר הבחירות.
הסתיימה ההרשמה לתפקיד מזכירי קלפי לבחירות הקרובות, לכל מי שלא הספיק להרשם עדיין ניתן למצוא עבודה ליום הבחירות דרך המפלגות השונות, ניתן לעבוד כיו"ר קלפי, חבר ועדה או משקיף בניגוד לעבודה כמזכיר קלפי העבודות שהזכרנו מחולקות למשמרות ניתן לעבוד חצי יום או יום שלם

לפרטים על המשרות הללו יש לפנות לרכזי המפלגות האמונים על נושא זה

למי שכן הספיק להרשם לתפקיד מזכיר קלפי הוספנו  קישור למצגת שתעזור לכם להתכונן ליום ההכשרה ולמבחן הבקיאות שמתבצע לאחר יום ההכשרה

המון בהצלחה לכולם

מצגת הכנה לתפקיד מזכיר קלפי בבחירות הקרובות

תיאור תפקיד
 • זיהוי המצביע
 • לניהולה התקין של עבודת ועדת הקלפי
 • פרוטוקול ועדת הקלפי
 • מקום הקלפי במועד וסגירתו בתום העבודה
 • בבעיות שונות הצפות ועולות במהלך ההצבעה
 • ומסירת תוצאות ההצבעה בקלפי וחומר ההצבעה לוועדה האיזורית
דרישות התפקיד
 • השכלה תיכונית
 • ידיעת השפה העברית על בוריה – כושר ביטוי בעל פה ברמה טובה
 • רצויה ידיעת השפה הערבית
 • יכולת לעבודה מאומצת ולתפקוד ביום עבודה ארוך ובתנאי לחץ
 • הקפדה על דיוק ופרטים
 • יתרון לבעלי נסיון בעבודה קודמת בבחירות
הערות כלליות
לפי הוראות החוק לא יתמנה מזכיר אלא אם הצהיר כי לא היה חבר מפלגה, או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.
 • יתקיים תהליך מיון שיכלול ראיון, השתתפות בהדרכה (5 שעות) ועמידה בבחינה. הראיון וההדרכה יתקיימו במועדים שונים.
 • לצורך ההדרכה יידרש המועמד ללמוד מתוך לומדה בביתו.
 • בחירת העובדים תעשה בתום הליך המיון ובכפוף למעבר ההדרכה והבחינה בהצלחה.
 • מועמד שיתקבל יידרש להתייצב לפני יום הבחירות לקבלת חומר הצבעה לביצוע הבחירות.
 • השכר שישולם כולל הופעה לראיון, למידה עצמית בבית, השתתפות בהדרכה, התייצבות לקבלת חומר ההצבעה, עבודה ביום הבחירות משעה 06:00 ועד מסירת חומר ההצבעה בועדה האיזורית, הוצאות אש"ל, נסיעה והוצאות טלפון נייד. לא ישולם שכר כלשהוא למי שלא ישובץ בסופו של התהליך.
מועמדות לתפקיד תוגש אך ורק באמצעות טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר קלפי.

את הטופס יש למלא באתר האינטרנט של הכנסת www.knesset.gov.il במדור "הודעות".
את הטופס יש למלא עד ליום שני י"א בכסלו תשס"ט, 8 בדצמבר 2008, בשעה 16:00.
רק טפסים אשר יוגשו באופן האמור יטופלו.

ועדת הבחירות המרכזית שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את השיבוץ הסופי של המועמדים על פי הצרכים ואיננה מתחייבת להעסיק את כל מי שהגיש בקשה ועבר תהליך מיון.

התפקיד מיועד לגברים ולנשים גם יחד

טופס ההרשמה.


   הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי 2013    משרד הפנים     


   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב