שיעורים > חינוך ולימודים > הדרכה >חודש טבת ביהדות עם הרב פנגר

חודש טבת ביהדות עם הרב פנגר

איך להתגבר על הכעס?
אין מה לכעוס על השני ולכן דוד המלך ששמעי בן גירא קילל את דוד ורצה להרוג אותו אחד הנערים של דוד ואז דוד אומר לו ה' אמר לא לקלל ל תפגע
בו, וזה בא מהקב"ה וכנראה זה מגיע לו ולכן אומרים שמי שכועס אז זה כאילו עובד עבודה זרה כי אם הוא כועס על מישהו שעשה לו משהו זה פגם באמונה
לכעוס עליו שזהו עושה וזה לא בא מה' כי זה מגיע לך. אם עכשיו קורה לאדם ניסיון של כעס - זה הקב"ה שולח לך ניסיון מבחן. אומרת הגמרא אם אדם כועס
אמר ר' ירמיה מדיפי שוכח תלמודו ומוסיף טיפשות. אומר האר"י הקדוש כאשר אדם כועס בניגוד להרבה עבירות אחרות הנשמה הקדושה מסתלקת ונכנסת
נשמה מהסיטרא אחרא. שום דבר לא יוצא מזה שאדם כועס גם כאשר אתה מחנך את הילדים הוא עושה כאילו הוא כועס, הרמב"ם אומר כעס הפנים ולא
כעס הלב. שתי סגולות נגד כעס - ציצית "ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת.." "כנף" בגימטריה זה מאה חמישים ו"כעס" בגימטריה זה גם מאה חמישים.
אומרים המקובלים תסתכל על כנף הציצית סגולה למניעת כעס. עוד סגולה אם אדם יכול לקרוא את כל ספר התהילים בפעם אחת.
   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב