ad3.co.il | עד3 שיעורים    
כניסה לעריכת שיעורים
 

   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   

שיעורים   >   חינוך ולימודים   >   הדרכה   >   גישה תזונתית

שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » גישה תזונתית

גישה תזונתית
התזונה היא הבסיס של הבריאות, יש לאכול מזון אנטי דלקתי.
גישה תזונתית
       
 

חינוך ולימודים

    הדרכה
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » הדלקת נרות שבת בחשמל  שואל ומשיב הרב אשר זנזורי הדלקת נרות שבת בחשמל שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש שאלה האם מותר להדליק מנורת חשמל גם לברך עליו כן מותר אבל עדיף לחפש שעווה או שמן להמהדרין וכך יצא לדעת כל הדעות אך אם אדם לא יכול להדליק נר מכיוון שאי אפשר כמו במלון שסור להדליק שם
וגם כדי לחבות לפני שמדליקים את הנר לכבות את הא...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » למה חובשים כיפה מושג יהודי הרב אשר זנזורי למה חובשים כיפה מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      למה חובשים כיפה
יש שאלה למה אדם צריך לכבוש כיפה ? ז צריך לדעת שהכיפה הכיסוי ראש מביא לאדם יראת שמיים ועל ידי יראת שמים מביא לאדם שפע וחיים. האדם מברא בצלם
אלוקים ואמר הזוהר איך האדם יוריד את ראש לכבוד ולהכנעה כלפי הבורא על ידי הכיפה וכתוב מלו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » כיצד נשלוט על רגשותינו כיצד נשלוט על רגשותינו
      שיעור של הרב זמיר...
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » על מי חיוב הדלקת נר שבת שואל ומשיב הרב אשר זנזורי על מי חיוב הדלקת נר שבת שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש שאלה על מי מוטלת מצוות הדלקת נרות דווקא היא לאישה כאשר היא נמצאת אך למה דווקא המצווה נתנה לאישה המצווה להדליק ניתנה כדי שיהיה שלום בבית שיהיה אור מהנר ואז יראו ולא יתקעו בדברים
שיהיה שלוום בבית ואם כן למה מוטלת דווקא על האישה ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » סגולה בהדלקת נרות | שואל ומשיב | הרב אשר זנזורי סגולה בהדלקת נרות | שואל ומשיב | הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש עניין בזמן הדלקת הנרות להתפלל על הבעל על המשפחה אומרת הגמרא בזכות מצוות הדלקת נרות זוכים לבני תלמידי חכמים. הזוהר אומר שבשעה שאישה מדליקה נרות שבת זוכה לעשות שלום. מביא כף החיים שאישה בזמן הזה צריכה
להתפלל על ביאת הגאולה. אומ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » איך מתגברים על מידת הכעס איך מתגברים על מידת הכעס
      שיעור של הרב הרב הרצל...
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מה באמת הכי חשוב בעיני השם מה באמת הכי חשוב בעיני השם
      הרב רביד נגר
הדבר החשוב בדור שלנו בדור הגאולה זה המידות בתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך מה שקרה לתלמידי ר' עקיבא שמתו עשרים וארבע אלף תלמידי ר' עקיבא הקב"ה רצו ללמד
אותנו שחשוב המידות של בן אדם לחברו אדם צריך למצוא חן בעיני הקב"ה ובני ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » הנעלבים ואינם עולבים הנעלבים ואינם עולבים
      ישמע בזיונו ידום וישתוק.
כולם יודעים שאסור לדבר לשון הרע.
אבל אנשים לא כל כך מודעים לחומרת דיבור לשון הרע.
ברגע שאדם מדבר לא טוב על חברו, מדבר עליו לשון הרע.
הקב"ה לוקח את הזכויות שיש לאדם שדיבר לשון הרע
ומעביר אותם לאדם שע...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מעלת הנעלבים ואינם עולבים ועצמת הויתור מעלת הנעלבים ואינם עולבים ועצמת הויתור
      הרב יאיר זמר טוב שליט"א...
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » נקודה למחשבה נקודה למחשבה
      הרב עמיהוד סלומון
התורה מצווה עלינו ועשית הישר והטוב האם צריך רק לעשות טוב או גם להיות טוב.
כתוב בתורה קדושים תהיו ומכאן רואים שלא מספיק לעשות טוב אלא גם להיות טוב
כל מעשה שאדם עושה הוא יוצק מעצמו למעשה וכל מה שהוא עושה עם הוא יות...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » איך קושרים נעלים שואל ומשיב הרב אשר זנזורי איך קושרים נעלים שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש מצווה שאנו מקיימים בכל יום קשירת הנעליים וחילצתן יש דין שקודם ינעל ימין ואז שמואל וקושר קודם ימין ואש שמואל קושר ואז בסוף
קושר את ימין אדם מגיל בר מצווה חיי בבזה וגם קטן לו אבל ראוי לחנך אותו אישה לא חייבת במצווה אדם שמאלי י...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » דיני ברך עלינו שואל ומשיב הרב אשר זנזורי דיני ברך עלינו שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
בז' במר חשוון אנו מתחלים לבקש על הגשמיים בברכת ברך עלינו אדם ששכך להגיד ברך עלינו ואמר ברכנו כמו בימות הקיץ המסקנה של ההלכה כאשר אדם בא לסיים את הרכבה ואמר ברכנו ולא סיים לא
אמר "ברוך אצה ה'"אז אומר ברך עלינו אדם ואם אמר "ברוך את...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מתי מתחילים ברך עלינו שואל ומשיב הרב אשר זנזורי מתי מתחילים ברך עלינו שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש דין ממתי שואלים על הגשמיים ממתי מתחילים לברך ברכת עלינו? התשובה מז' במר חשוון מתחילים לשאול על הגשמים מכיוון שהיו
עולים לרגל בסוכות ואז אם מיד מבקשים גשם ואז ירד גשם על אלא שבדרכים ואז יהיה להם צער כאשר הם חוזרים הביתה. גם ב...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מאכלות אסורות מאכלות אסורות
      הרב מאיר אליהו
היה רב אחד שהתקשר לשאול אותי האם מותר לבלוע או לאכול תרופה עם היא לא כשרה היה ילד אחד שהייתה לו מחלה והתרופה היחידה הייתה תרופה לא כשרה.
והוא חשש לקחת את התרופה שלא תטמטם אותו. הכדור עשוי מבעלי חיים לא כשרים וגם אם היו כשרים לא ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מספיק לריב  פרשת קרח מספיק לריב פרשת קרח
      שיעור של הרב חיים מזרחי שליט"א...
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה »  כיבוד הורים בכיף כיבוד הורים בכיף
      שיעור של הרב אברהם אסולין
כיבוד הורים אחת המצוות שנתפסות בשכל. בתורה מצאנו מצוות כיבוד הורים ומצוות מורא מההורים שואלים חז"ל למה בעניין כבוד כתוב קודם
אבא ואז אמא ובעניין יראה כתוב הפוך קודם אמא. מכיוון שה' ידע שבדרך כלל באופן טבעי אדם מכבד יו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » כיצד מגיעים לשלווה נפשית? כיצד מגיעים לשלווה נפשית?
      הרצאה של הרב אברהם בן אסולין
אנו מדברים בהיום על ראיה נפשית ואיך משיגים אותה ונראה השקפה של רבותנו על תנועת הנפש מהות הנפש. אחד היסודות ששל נפש הדם שהנפש
תמיד נמצאת בתנועה. כל העולם בתנועה כדור הארץ חלקיקים בתוך גופנו מחזור הדם בתנועה ומעל ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » כח הדיבור הרב משה קינן כח הדיבור הרב משה קינן
      הרצאה מעניינת
אמרתי פעם לחבר שאמר לי בוא נעשה סמינר במונטריון לישראלים והנה זה התקיים ועשינו סמינר במונטריון. הבן איש חי היה גוער בהרבה
נשים שהיו באות ואמרות שהבן שלהם גזלן שקרן ואז בגלל שפעם אחת הילד שלך עשה משהוא לא בכוונה אז אמר לו שקרן ואז ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » פרשת נח פרשת נח
      הרב מאיר אליהו
אמרו כל המפרשים פרשה ראשנה בראשית מתחילה באות ב' ואילו פרשת נח מתחילה באות א' לכאורה צריך להיות הפוך מפני שמלמדים אותנו תלמד איפה שאתה נמצא לא
הקציף נתן תוכחות קשות יותר ואמרו כאשר מוכיח יתחיל בברוך ואז ארור - תוכחה על הדברים ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » מעלת ראש השנה שואל ומשיב הרב אשר זנזורי מעלת ראש השנה שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      מעלת ראש השנה
צריך לדעת שמעלת ראש השנה מעלה גדולה מאוד "אתם נצבים היום" זהוא ראש השנה פעם בשנה שאדם נפגש צריך לדעת לנצל את היום הזה לתהילים ותפילה כי ביום הזה
נגזר על האדם מה יהיה אתו עדיף לא להרבות בדיבור אלא ירבה בתורה ותהhלים. היו שנהגו לגמ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה »  איך זוכים להצלחה איך זוכים להצלחה
      שיעור של הרב יגאל
ה' זן את כל העולם כולו את כל החיות וכמובן שהוא יכול להחיות גם אותך ומה שהוא נתן לך זה מה שטוב לך. אין רע אצל מה שבורא עולם נותן לך אלא זה קושי מסוים. לא קיבלו אותי
לישיבה הכי טובה בזמנו ולא התקבלתי והיום אני עומד בזכות שאני גדל...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » איך נתחיל את היום ברגל ימין איך נתחיל את היום ברגל ימין
      שיעור הרב משה קינן
מושג שנקרא "נאכס" בערבית זה לא קללה צריך לשמור על שפה נקייה והפירוש של המילה הוא "ביש מזל". אדם קם בבוקר ולא כל כך הולך לו. לפעמים העניים שלנו
מלכלכות אנחנו רואים לא טוב אבל כן טוב וצריך איפה שהוא להתרגל לראות את הטוב. אומר ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » כיבוד הורים כיבוד הורים
      שיעור של הרב עמנואל מזרחי שליט"א
הדברה החמישית בעשרת הדברות היא "כבד את אביך ואת אמך" ר' יהושע בן אלה שחלם שהוא בגן עדן ליד קצב ואז היה עצוב והוא שלך
את תלמידיו למצאו את ננס הקצב ואז מצאו אותו ואמרו לו שר' יהושע מחפש אותו ואז הוא לא האמין שר' י...

        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה »  כבד את אביך ואת אמך כבד את אביך ואת אמך
      שיעור של הרב רפאל זר...
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » כיבוד הורים הרב שלום ארוש חובה כיבוד הורים הרב שלום ארוש חובה
      שיעור של הרב ארוש...


   שלח לחבר      דווח על לינק שבור  
   
 הוסף  שיעור  לשיעורים. בעל עסק: פתח כרטיס לניהול  קורס  בשיעורים,
כניסה לעריכת שיעורים
 
 דף הבית  לוח רכב  לוח דרושים  לוח דירות למכירה   לוח דירות להשכרה   לוח יד-שניה  מכירות  בתי עסק  תוכנות להורדה  משחקים מגניבים  גלויות 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב | |