ad3.co.il | עד3 שיעורים    
כניסה לעריכת שיעורים
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
שיעורים   >   חינוך ולימודים   >   חינוך
 
 

 

חינוך ולימודים

    חינוך
        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב מאיר אליהו פרשת חוקת תשע״ח מוסיואף הרב מאיר אליהו פרשת חוקת תשע״ח מוסיואף
      הרב מאיר אליהו
רש"י כותב בגלל ששואלים השטן ואומות העולם מה הטעם שלה? אז לכן כתב "חוקה".
אך האם זה המצווה היחידה שאין לה טעם הרי נאמר המשפטים והחוקים? הרי שי מצווה
כמו לא תרצח אך נגיד לנענע לולב למה אז מה מיוחד בפרה אדומה שיש בה מעלה שהיא ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » תחיית המתים הרב אליהו עמר תחיית המתים הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
החיים שלנו הם חיים של זריעה ההנאות בעולם הם לא הנאות לאדם יש יותר סבל מאשר הנאות למשל אדם
עובד קשה בשביל חופשה עיקר המטרה של העולם זה השקעה כל פעולה כל מצווה שאדם עושה בעולם זו
הזריעה הוא פשוט זורע וגם כאשר הגוף נכנס לאדמה ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » על מה שווה לבוא מגן עדן? הרב אליהו עמר על מה שווה לבוא מגן עדן? הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
כמה מצוות מזמנות לנו בכל יום הרבה מצווה ללוב סוכה ועוד. במקום להתעסק במצוות לפעמים אנו מתעסקים
בדברים טפלים.. אומר הגאון מוילנא יש תשוקה של אדם שנפטר שבזמן הזהה שהוא במיטה הנשמה רואה מצד
אחד את כל תענוגי גן עדן מצד שני את יי...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » סגולת הזרע שמשון: פרשת שלח לך - הרב אליהו עמר סגולת הזרע שמשון: פרשת שלח לך - הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
כאשר אדם אומר קדיש אז כאשר אדם עונה "אמן יהא שמא רבא" אז כתוב שאם הוא עונה בכל כוחו בכל כוחו
הכוונה בכל כוונתו אז כאשר אדם עונה בכל כוחו גם אם היה לו גזר דין של שבעים לרעה שנה אז מבטלים לו
ועשים לו את זה לטובה את זה למי שא...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב אליהו עמר- המשיח ורעידת האדמה הרב אליהו עמר- המשיח ורעידת האדמה
      הרב אליהו עמר
היום זה קשה כי המשיח עוד לא הגיע ועכשיו זה המבחן כאשר המשיח יבוא כבר לא מקבלים גרים למשל כי
אז זה לא חכמה לבוא ולרצות להצטרף לעם ישראל. הנביא יחזקאל כאשר הוא מדבר על הגאולה הוא כותב
שם שיהיה רעידת אדמה כמו בימי עוזיה שהייתה ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » משה רבנו הרב אליהו עמר משה רבנו הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
הגמרא אומרת שבתיה בת פרעה הלכה לטבול ביאור גדי להיטהר מגלולי בית אביה היא לקחה את משה ושנתיים
יוכבת הניקה אותו ואחרי שנתיים הגיעה משה לארמונו של פרעה לאימוץ ואז התורה מספרת לנו שבתיה קוראת לו משה.
כאשר מגיעים למשה רבנו לא ומר...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » דוד המל ומגילת רות הרב אליהו עמר  דוד המל ומגילת רות הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
הלימוד בספר זרע שמשון כתב המחבר שמי שילמד בספר שמשון יראה ישועות בחיים שלו כמו כל סגולה לפעמים אם יש גזרה
על אדם אז הסגולה לפעמים יכולה לעזור לו. פעם היה אדם שאמר לי שיש עליו גזרה ואמר שזה לא עובר אז אמרתי שלא בטוח
שזה יעזו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב אליהו עמר הפרשה ששניתה את ההיסטוריה הרב אליהו עמר הפרשה ששניתה את ההיסטוריה
      הרב אליהו עמר
שמואל לא היו בנים אלא רק בנות שמואל ההתלמיד של ר' יהודה הנשיא לשמואל היה רק בנות זה יצא מפליטת בן
של כך שהוא ישב עם עוד תלמיד חכם ואז הם ראו שהמים לא היו כלפי מטה המים התחילו לעלות לכיוון טורקיה
במקום לכיוון המפרץ הפרסי ואז א...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » ניסיונות דוד - הרב אליהו עמר ניסיונות דוד - הרב אליהו עמר
      דוד המלך
דוד המלך רצה שה' יצדק ולא יגידו שהוא צדק ולא ה' בדבר המסוים שדנו עליו שלא היה
חטא אלא נסיון בשביל דוד במדרגתו הרוחנית ולכן דוד בחר לקחת את בת שבע למרות
שבדרגתו זה לא היה בסדר למרות שלא היה פה שום חטא שהרי הייתה גרושה מהגט
...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » רות המואביה  מושג יהודי הרב אשר זנזורי רות המואביה מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      רות המובאיה
יש מושג על אימה של מלכות רות המואביה שהיא נקראת אימה של מלכות. רות הייתה אשתו של מחלון הבן של
אבימלך שהלך למואב מארץ ישראל מכיוון שהיה רעב אבימלך מת וגם בניו ואז נעמי אשתו של אבימלך חוזרת
ואז באות איתה עורפה ורות ואז עורפה הו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב אליהו עמר אליהו הנביא ומצוות התוכחה הרב אליהו עמר אליהו הנביא ומצוות התוכחה
      הרב אליהו עמר
התפיסה היהודית כמערכת של עם אי אפשר להתעלם אחד מהשני אם אדם לא מתנהג בצורה נכונה יש חיוב להוכיח אותו.
כמו שאנו יודעים שלכל חיה יש יש תפקיד למשל אם לא יהיו חתולים אז יהיה מכת עכברים. התורה מלמדת אותנו שדכל אדם
שעושה משהוא גם ...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » שמואל הנביא מושג יהודי הרב אשר זנזורי שמואל הנביא מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      שמואל הנביא
היה אחד משגדולי הנביאים שהיו ודוד המלך כותב בתהילים ששמואל הנביא הביא היה שקול כמשה והארון בדורו.
היה כתוב ששמואל הנביא היה צריך להיוולד אימו הייתה חנה והייתה עקרה והייתה באה למשכן והייתה מתפללת לה'
שייתן לה ילד ובאז אלי ראה או...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב מאיר אליהו מיעוט התענגות הרב מאיר אליהו מיעוט התענגות
      הרב מאיר אליהו
אומרת המשנה במסכת חגיגה אין דורשים בעריות בשלושה ולא
במעשי בראשית בשנים ולא במעשי מרכבה ביחיד אלא אם היה
חכם ומבין מעצמו מה זה? זה שאתה אומר לו ראשי תיבות והוא מבין.
כותב רבנו האר"י שהגלקציה שלנו זה לא גרגיר בעולם ש...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » י' בטבת מדוע אנחנו צמים הרב אליהו עמר י' טבת תשע''ז י' בטבת מדוע אנחנו צמים הרב אליהו עמר י' טבת תשע''ז
      הרב אליהו עמר
עצם השהיה בבית המקדש היה מעין סמינר לאמונה בה' וראית מציאות
הבורא עשן המערכה מעולם לא זז מעולם לא היה זבוב בבית הטבחים שבבי
המקדש בבית המקדש היו מקריבים מאות קורבנות ולא היה מעולם זבוב
ברגע שנבוכדנצר שפך סוללה על ירוש...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » ספירת העומר מושג יהודי הרב אשר זנזורי ספירת העומר מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי ימי ספירת העומר
אנו נמצאים בימי ספירת העומר זה ימים של הכנה גדולה למתן תורה אבל גם דרך ארץ
צריך לעבוד על זה. מידות ודרך ארץ הם יסוד לבניית האדם. הגמרא אומרת לר' עקיבא
היו עשרים וארבע תלמידים והם מתו מכיוון שלא נהגו כבוד זה ...

4   |  1   2  3  4  5   | 3
 הוסף  שיעור  לשיעורים. בעל עסק: פתח כרטיס לניהול  קורס  בשיעורים,
כניסה לעריכת שיעורים
 
 דף הבית  לוח רכב  לוח דרושים  לוח דירות למכירה   לוח דירות להשכרה   לוח יד-שניה  מכירות  בתי עסק  תוכנות להורדה  משחקים מגניבים  גלויות 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב | |