ad3.co.il | עד3 שיעורים    
כניסה לעריכת שיעורים
 
תחום ראשיתחום משני חיפוש חופשי  
 
   סינון▼
שיעורים
 
 

 

חינוך ולימודים

    חינוך
        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » משה רבנו הרב אליהו עמר משה רבנו הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
הגמרא אומרת שבתיה בת פרעה הלכה לטבול ביאור גדי להיטהר מגלולי בית אביה היא לקחה את משה ושנתיים
יוכבת הניקה אותו ואחרי שנתיים הגיעה משה לארמונו של פרעה לאימוץ ואז התורה מספרת לנו שבתיה קוראת לו משה.
כאשר מגיעים למשה רבנו לא ומר...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » דוד המל ומגילת רות הרב אליהו עמר  דוד המל ומגילת רות הרב אליהו עמר
      הרב אליהו עמר
הלימוד בספר זרע שמשון כתב המחבר שמי שילמד בספר שמשון יראה ישועות בחיים שלו כמו כל סגולה לפעמים אם יש גזרה
על אדם אז הסגולה לפעמים יכולה לעזור לו. פעם היה אדם שאמר לי שיש עליו גזרה ואמר שזה לא עובר אז אמרתי שלא בטוח
שזה יעזו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב אליהו עמר הפרשה ששניתה את ההיסטוריה הרב אליהו עמר הפרשה ששניתה את ההיסטוריה
      הרב אליהו עמר
שמואל לא היו בנים אלא רק בנות שמואל ההתלמיד של ר' יהודה הנשיא לשמואל היה רק בנות זה יצא מפליטת בן
של כך שהוא ישב עם עוד תלמיד חכם ואז הם ראו שהמים לא היו כלפי מטה המים התחילו לעלות לכיוון טורקיה
במקום לכיוון המפרץ הפרסי ואז א...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » ניסיונות דוד - הרב אליהו עמר ניסיונות דוד - הרב אליהו עמר
      דוד המלך
דוד המלך רצה שה' יצדק ולא יגידו שהוא צדק ולא ה' בדבר המסוים שדנו עליו שלא היה
חטא אלא נסיון בשביל דוד במדרגתו הרוחנית ולכן דוד בחר לקחת את בת שבע למרות
שבדרגתו זה לא היה בסדר למרות שלא היה פה שום חטא שהרי הייתה גרושה מהגט
...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » רות המואביה  מושג יהודי הרב אשר זנזורי רות המואביה מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      רות המובאיה
יש מושג על אימה של מלכות רות המואביה שהיא נקראת אימה של מלכות. רות הייתה אשתו של מחלון הבן של
אבימלך שהלך למואב מארץ ישראל מכיוון שהיה רעב אבימלך מת וגם בניו ואז נעמי אשתו של אבימלך חוזרת
ואז באות איתה עורפה ורות ואז עורפה הו...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב אליהו עמר אליהו הנביא ומצוות התוכחה הרב אליהו עמר אליהו הנביא ומצוות התוכחה
      הרב אליהו עמר
התפיסה היהודית כמערכת של עם אי אפשר להתעלם אחד מהשני אם אדם לא מתנהג בצורה נכונה יש חיוב להוכיח אותו.
כמו שאנו יודעים שלכל חיה יש יש תפקיד למשל אם לא יהיו חתולים אז יהיה מכת עכברים. התורה מלמדת אותנו שדכל אדם
שעושה משהוא גם ...

    הדרכה
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » להתפלל בזמן פקקים שואל ומשיב הרב אשר זנזורי להתפלל בזמן פקקים שואל ומשיב הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי
יש שאלה שהיא מצויה לגבי אדם שנתקע בפקקים והוא לא יודע אם
יש הבית כנסת באזור מה יעשה וכיצד יתפלל. אדם צריך לדעת
שאדם צריך להתפלל בריכוז וישוב הדעת מקום של הכביש אחרי
הצהוב זה מקום של סכנה ולכן אדם צריך לרדת משולי הד...

    חינוך
        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » שמואל הנביא מושג יהודי הרב אשר זנזורי שמואל הנביא מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      שמואל הנביא
היה אחד משגדולי הנביאים שהיו ודוד המלך כותב בתהילים ששמואל הנביא הביא היה שקול כמשה והארון בדורו.
היה כתוב ששמואל הנביא היה צריך להיוולד אימו הייתה חנה והייתה עקרה והייתה באה למשכן והייתה מתפללת לה'
שייתן לה ילד ובאז אלי ראה או...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » הרב מאיר אליהו מיעוט התענגות הרב מאיר אליהו מיעוט התענגות
      הרב מאיר אליהו
אומרת המשנה במסכת חגיגה אין דורשים בעריות בשלושה ולא
במעשי בראשית בשנים ולא במעשי מרכבה ביחיד אלא אם היה
חכם ומבין מעצמו מה זה? זה שאתה אומר לו ראשי תיבות והוא מבין.
כותב רבנו האר"י שהגלקציה שלנו זה לא גרגיר בעולם ש...

        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » י' בטבת מדוע אנחנו צמים הרב אליהו עמר י' טבת תשע''ז י' בטבת מדוע אנחנו צמים הרב אליהו עמר י' טבת תשע''ז
      הרב אליהו עמר
עצם השהיה בבית המקדש היה מעין סמינר לאמונה בה' וראית מציאות
הבורא עשן המערכה מעולם לא זז מעולם לא היה זבוב בבית הטבחים שבבי
המקדש בבית המקדש היו מקריבים מאות קורבנות ולא היה מעולם זבוב
ברגע שנבוכדנצר שפך סוללה על ירוש...

    הדרכה
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » שבועות  מושב בן זכאי תשע״ז הרב מאיר אליהו שבועות מושב בן זכאי תשע״ז הרב מאיר אליהו
      הרב מאיר אליהו
גדולי החכמים כאשר היו מגיעים לארץ ישראל היו מנשקים את הסלעים בעכו. הזוהר כותב שה'
מנשב בארץ מהרקיע הראשון. ככאשר אדם שותה את המים שבארץ ישראל נהיה חכם וארץ ישראל
היא אחד משלושה דברים שנקנית בייסורים. אומרת הגמרא חכם אחד ש...

    חינוך
        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » ספירת העומר מושג יהודי הרב אשר זנזורי ספירת העומר מושג יהודי הרב אשר זנזורי
      הרב אשר זנזורי ימי ספירת העומר
אנו נמצאים בימי ספירת העומר זה ימים של הכנה גדולה למתן תורה אבל גם דרך ארץ
צריך לעבוד על זה. מידות ודרך ארץ הם יסוד לבניית האדם. הגמרא אומרת לר' עקיבא
היו עשרים וארבע תלמידים והם מתו מכיוון שלא נהגו כבוד זה ...

    הדרכה
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה » הרב אשר זנזורי תפורת לילד קטן בעומר הרב אשר זנזורי תפורת לילד קטן בעומר
      הרב אשר זנזורי
יש שאלה האם מותר לספר ילדים בספירת העומר או שאסור להם. אם אדם רואה שיש צורך גדול לספר
את הילד אז מותר. יש אבל על עשרים וארבע אלף תלמידים של ר' עקיבא שמתו שלא נהגו כבוד זה בזה.
גזרו שלא להתגלח ולהסתפר בחול המועד כדי שאדם יבוא...

    חינוך
        שיעורים » חינוך ולימודים » חינוך » סיפורי צדיקים: הבבא סאלי - הרב הרצל חודר סיפורי צדיקים: הבבא סאלי - הרב הרצל חודר
      הבבא סאלי
הבבא סאלי פעם אחת בצרפת היגיע זמן ברכת הלבנה והיה יום אחרון של ברכת הלבנה אז לבבא
סאלי לקח את הצעיף שלו והזיז את העננים. והלבנה התגלתה. כאשר אדם רוצה לעשות מצווה אז
מהשמים נותנים לו. יום אחד הגיע למקום אחד ולא היה שם מקווה כי גם...

    הדרכה
        שיעורים » חינוך ולימודים » הדרכה »  כיצד תזונה גרועה יוצרת מחלות כיצד תזונה גרועה יוצרת מחלות
      שיעור של הרב יובל הכהן אשרוב
אם לא התפנה האוכל מהארוחה הקודמת אז אל תאכל. השגיאה התזונתית הגדולה שיש זה שאוכלים צירופי מזון
לא נכונים למשל שאדם אוכל בבוקר לחם חביתה עם גבינה צהובה מכיוון שהוא אוכל אמילן עם חלבון זה לא מתאכל
כי בשביל לעכל...

 | 1...  |  8  | 4   | 1  2  3  4  5  6  7   8   9  10   | 3  |  7 | ...107 | 
 הוסף  שיעור  לשיעורים. בעל עסק: פתח כרטיס לניהול  קורס  בשיעורים,
כניסה לעריכת שיעורים
 
 דף הבית  לוח רכב  לוח דרושים  לוח דירות למכירה   לוח דירות להשכרה   לוח יד-שניה  מכירות  בתי עסק  תוכנות להורדה  משחקים מגניבים  גלויות 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב | |