ad3.co.il | עד3 לוח רכב    
כניסה לעריכת לוח רכב
 

תנאי השימוש במיזם "עד3 אתרים"


השימוש במיזם כפוף לקריאה של תנאי השימוש שיפורטו להלן, אין לבצע שימוש במיזם "עד3 אתרים" (להלן המיזם), ללא קריאה מוקדמת והסכמה מלאה לכל תנאי השימוש.
תנאי השימוש מסדירים את היחס בין המשתמשים במיזם (להלן המשתמשים), מפרסמי התוכן (להלן מוסרי המידע) ומפעילי המיזם (להלן הספק).
הספק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ללא הודעה מראש, על המשתמשים להתעדכן בתנאי השימוש המפורסמים באתר.
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, תנאי השימוש מתייחסים לשני המינים וחלים על גברים ונשים כאחד.
השימוש במיזם יתבצע רק עפ"י חוק, כל פעולה לא חוקית אסורה בהחלט.
אין לפרסם או לשלוח באמצעות המיזם, מודעות, הודעות או כל סוגי תוכן אחרים, בעלי אופי פוגעני, בוטה, מאיים, בעלי אופי מיני, גזעני, גס, לא מדויק, מפר זכויות יוצרים או כל מודעה/הודעה או תוכן האסורים עפ"י חוק.
אין להזין תוכן הנוגד את רוח ומטרות המיזם.
התחזות לאדם, עסק, חברה או מוסד אחר אסורה בהחלט.
הספק רשאי לשלוח לדואר האלקטרוני מידע על עדכונים באתר, מידע על שירותים חדשים וקיימים באתר או שליחת חומר פרסומי אחר לחברים הרשומים באתר.
המיזם על המידע והשירותים המוצעים בו ניתן כמות שהוא, הספק אינו אחראי לנכונות התוכן או המודעות המתפרסמות באתרים, האחריות לתוכן היא של מוסרי המידע בלבד.
השימוש במיזם על כל חלקיו ושירותיו באחריות המשתמשים בלבד.
הואיל ואין באפשרות הספק לבצע זיהוי ממצא של המשתמשים במיזם וכוונותיהם, יש לנהוג משנה זהירות בכל ההתקשרויות המתבצעות דרך האתר, כשם שיש להיזהר בכל יצירת קשר המתבצעת ברשת האינטרנט, יש לנהוג בזהירות ובתבונה בזמן פרסום התוכן ובזמן יצירת הקשר.
כל התקשרות בין המשתמשים במיזם, התקשרות עסקית או פרטית הן באחריות המשתמשים בלבד, הספק אינו צד או מתווך בשום עסקה או כל סוג של קשר המתבצע באתר, כל הפרטים והמידע המפורסמים באתר הינם באחריותם הבלעדית והמלאה של מוסרי המידע.
הספק רשאי לבחור אלו תכנים לפרסם במיזם ואלו תכנים לחסום מפרסום, כמו כן רשאי הספק להוריד/לבטל/לערוך או לשנות מודעות או תכנים שכבר פורסמו, לפי שיקול דעתו בלבד, ללא כל הודעה למוסר המידע.
הספק אינו מתחייב להפעיל את המיזם והשירותים בו באופן רציף ללא תקלות, במידה והשירותים במיזם או המיזם עצמו לא יהיו זמינים באופן מלא או חלקי, כולל שיבושים ותקלות מכל סוג, לא יהיה אחראי הספק לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם עקב כך.
הספק הוא בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במיזם, אין להעתיק, לשכפל או להפיץ כל חלק מהמיזם מאגרי המידע, עיצוב ופונקציות ייחודיות במיזם או כל חלק אחר במיזם ללא אישור בכתב מהספק.
במידה ואתה לא מקבל או לא מבין באופן מלא, את תנאי השימוש או חלק מהם, אל תשתמש במיזם ובשירותיו הנלווים.
גלישה נעימה!
 
תנאי שימוש באתר | צור קשר/משוב