logo

חודשים לועזיים ומספרים לפי הסדרשמות החודשים הלועזיים לפי הסדר.
לא זוכרים את המספרים של החודשים הלועזיים ?
צפו בסרטון כדי ללמוד את שמות החודשים הלועזיים.
לימוד חודשים: ינואר, פברואר עד דצמבר