כתב בלון יפה אותיות בכתב בלוןאותיות בכתב בלון באנגלית.
ניתן ליישם אותו גם על אותיות בעברית.
כיוון שאנו רוצים לכתוב בכתב בלון המטרה שלנו לייצור צורות מעוגלות עד כמה שניתן.