מילים שמתחילות באות גמילים שמתחילות באות גימל.
לימוד ותרגול האות ג עם ציורים.
לדוגמא המילים הבאות:גשם , גינה , גפרור , גיר , גמד , גפן, גלידה, גמל ועוד.