מילים שמתחילות באות גמילים שמתחילות באות גימל
לדוגמא המילים הבאות:גשם , גינה , גפרור , גיר , גמד , גפן, גלידה, גמל ועוד.