logo

כללית זימון תורים ללא סיסמה



לזימון התור יש להזין מספר תעודת הזהות ושנת הלידה.
קופת חולים כללית זימון תור ללא סיסמה לרופא משפחה, אחיות ועוד.