מילים שמתחילות באות ב לילדיםמילים שמתחילות באות בית.
מה מתחיל באות ב?
בית, בלון, בגדים, ברבור, ברז, ברוז, ברק, ביצה.