מילים שמתחילות באות בלימוד האות בית.
לימוד ותרגול האות ב עם ציורים.
מילים שמתחילות באות בית.
מה מתחיל באות ב?
בית, בלון, בגדים, ברבור, ברז, ברוז, ברק, ביצה.