logo

איתור מספר פלאפון

איתור מספרי פלאפון.
השירות של פלאפון מציג את מספרי מנויי מפעילי התקשורת - סלולריים וקווים של מי שאישרו את פרסום מספרם.
השירות חינם.
ניתן לקבל מידע על מנוי פלאפון גם באמצעות המוקד הטלפוני 124450