logo

חיפוש אנשים בפייסבוק לפי שםאיך לחפש אנשים בפייסבוק. איתור חברים בפייסבוק.
בשביל לחפש את האנשים עליך להתחבר לחשבון הפייסבוק שלך.
לאחר שנכנסת לדף הפייסבוק רשום בחלון החיפוש את שם האדם בעברית או לועזיות.
לחץ על כפתור החיפוש.
יופיעו תוצאות התואמות לשם שהכנסת.
בחר את האדם שחיפשת לפי השם והתמונה שלו.
אפשר גם לחפש לפי כתובת המייל של האדם בפייסבוק.
חיפוש אנשים לפי מספרי טלפון.
אם אתם כבר רשומים בפייסבוק אז הפייסבוק ישלח לכם הצעות של אנשים שאתם עשויים להכיר