logo

הנער בפיג'מת הפסים טריילרטריילר של הסרט הנער בפיג'מת הפסים ברונו עם תרגום לעברית.
הסרט מבוסס על הספר של המחבר ג'ון בוין.
תקציר הספר : ברונו הוא ילד בן שמונה, אביו קצין נאצי, המשפחה עוברת לגור ליד מחנה השמדה בפולין בעקבות קידומו של האב.
ברונו מחליט לסייר ליד המחנה למרות שנאסר עליו להתקרב למקום.
הוא פוגש מעבר לגדר ילד יהודי בשם שמואל, הנער בפיג'מת הפסים.