הכנת שעון לילדיםהכנת שעון מחוגים מחומרים פשוטים.
פעילות יצירה לילדים.
אפשר ללמד את הילדים איך קוראים שעון מחוגים.