הכנת שעון מחוגיםהכנת שעון מחוגים מחומרים פשוטים.
פעילות יצירה קלב להכנה.
אפשר ללמד איך קוראים שעון מחוגים.