logo

הכנת שעון מחוגיםהכנת שעון מחוגים מחומרים פשוטים.
פעילות יצירה קלה להכנה.
הדפיסו את השעון, גזרו את המחוגים וחברו עם סיכה מתפצלת.
אפשר ללמד איך קוראים שעון מחוגים.
בשעה יש 60 דקות, בדקה יש 60 שניות.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר
הדפסההדפסה
  
ציירצייר