logo

יצירות לחג הסוכות, הכנת קישוטים לסוכהקישוטים לסוכה
עבודות יד הכנת קישוטים לסוכה.
אפשר לעבוד ביחד הורים וילדים ולהכין את היצירה לסוכה שלכם.
סוכה שמקושטת ביצירות שאתם הכנתם.
יצירה פשוטה וקלה ליישום
היצירה מנייר