logo

מבחנים בעזרה ראשונהדוגמא למבחן קורס עזרה ראשונה.
השאלות הן הכנות לבחינה
השאלות בנושאים שונים כמו: בהחייאה למבוגרים ולילדים,
התחשמלות, מדוזות, נשיכת כלב,
תאונת דרכים, כוויות, התעלפות, הכשה של נחש
לפניכם כמה דוגמאות של שאלות:
הבדלים בין החייאת מבוגר להחייאת תינוק
מהו יחס העיסויים וההנשמות בהחייאת חולה?
מהו הטיפול לחולה סכרת בהיפוגליקמיה?