logo

חלקי העץ, פעילויות לטו בשבטחלקי העץ ותפקידם.
כמה חשוב לעזור לילדים בגיל הרך להתחבר אל הטבע ואל הצומח.
מפליא לראות כל פעם מחדש איך מתחילים לנבוט חיים חדשים מתוך הגרעין.
מהם חלקי העץ ?
חלקי העץ הם: שורש העץ שנמצא מתחת לאדמה ותפקידו לספק מים ומזון לשאר חלקי העץ.
הגזע שנמצא מעל האדמה ומחבר בין השורשים לענפים והעלים. תפקידו של הגזע להזרים מים ומזון בין החלקים שהוא מחבר ביניהם.
ענפים שיוצאים מהגזע וממשיכים את פעילותו של הגזע, מהענפים יוצאים העלים.
עלים שתפקידם לייצר אנרגיה מאור שהשמש ביום, לבצע נשימה בלילה וגם לעזור בקירור העץ (על ידי אידוי מים).

חלקי העץ באנגלית