logo

ברכת הבית מעוצבת להדפסה

ברכת הבית מעוצבת להדפסה
אם אתם הולכים לחנוכת בית.
אפשר בנוסף למתנה להביא לחברים
או לקרובי המשפחה את ברכת הבית.
לפניכם טקסט התפילה של ברכת הבית להדפסה בחינם.
הדפסההדפסה
  
ציירצייר