ברכת הבית מעוצבת להדפסה

אם אתם הולכים לחנוכת בית.
אפשר בנוסף למתנה להביא לחברים
או לקרובי המשפחה את ברכת הבית.
לפניכם טקסט התפילה של ברכת הבית להדפסה בחינם.
הדפסה