מבחן וחומרי לימוד בהנדסה לילדי כיתה גמבחן וחומרי לימוד בהנדסה לכיתה ג'
זוויות ומשולשים