דף צביעה לשבת להדפסהדף צביעה לשבת.
הדף כולל חלות שבת וכוס לקידוש.
ישנו גם סרטון שמראה איך לצייר נרות שבת.
שבת שלום!

דף צביעה לשבת

הדפסה