מילים שמתחילות באות פהכרת האותיות -ראשית קריאה.
האות "פ" שייכת לאלפבית עברי
היא מספר 17 באלפבית
לאות הזו, יש פ סופי "ף"
רצוי לשנן את האות על ידי מספר מילים
עוד אפשרות לימוד ויזואלי
ללמד מהו הקשר בין האות לתמונה
מילים שמתחילות באות "פ"
פנס, פעולה, פרח, פה, פיצה, פטיש, פרפר,פלפל

פרפר

פרח

פיצה