מילים שמתחילות באות ומילים ותמונות . הכרת האותיות -ראשית קריאה .
הקניית האות ו.
וילון, ורד, וופל וניל, ורוד