סביבונים מיני מינים / מירי צללזוןטקסט + איורים בקישור .סיפור לחנוכה.
ניתן להכין גם סביבון לבד מקרטון, דוגמא בסרטון.