logo

דף צביעה החצבדף צביעה של פרח החצב לילדים קטנים / לילדי הגן (לדף הצביעה יש לגלול לתחתית הדף).
באמצעות דף הצביעה הילדים ילמדו איך נראה פרח החצב ומהם מרכיביו.
בתחתית פרח החצב מתחת לקרקע נמצא הבצל.
הבצל משמש את הפרח כדי לאגור מים במהלך העונה הגשומה.
מים אלה ישמשו את הצמח כאשר מזג האוויר יהיה חמים ויבש.
הבצל קולט את המים הללו על ידי השורשים שיוצאים מתחתית הבצל.
פרחי צמח החצב מגיעים בשלושה צבעים שונים: לבן,צהוב וורוד.
צמח החצב נראה כמו עמוד המעוטר בהמון פרחים קטנים.

דף צביעה חצב

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף צביעה חצב