logo

חלקי העץ דף צביעה

חלקי העץ דף צביעה
חלקי העץ:
שורשים, גזע, ענפים ועלים. לחלקם גם פרחים ופירות.
איפה כל חלק מהם נמצא.
השורשים באדמה, הגזע במרכז, בהמשך הענפים מסתעפים לכיוונים שונים והעלים יוצאים מהענפים.
חלקי העץ להדפסה.
חלקי העץ לצביעה.

דף צביעה חלקי העץ

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף צביעה חלקי העץ

דף חלקי העץ

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
דף חלקי העץ