logo

איך לחתוך בצל לטבעותאיך לחתוך בצל לטבעות.
מה עושים?
על קרש חיתוך מחזיקים את הבצל.
במקביל לקודקוד הבצל חותכים לפרוסות עגולות לפי העובי הרצוי.
ומפרידים את הטבעות.