סוגי קווים הנדסההסברים על המושגים קו שבור, קו עקום ועוד.