logo

תמונות איורים לטו בשבטלספר סיפור לפי התמונות : נטיעה, עץ
איורים שמתחברים לנושא ט"ו בשבט , מתאים לגני ילדים

נטיעת עץ

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
נטיעת עץ

איור השקיית עץ

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
איור השקיית עץ

איור עץ תפוחים

הדפסההדפסה
  
ציירצייר
איור עץ תפוחים