תמונות איורים לטו בשבטלספר סיפור לפי התמונות : נטיעה, עץ
איורים שמתחברים לנושא ט"ו בשבט , מתאים לגני ילדים

נטיעת עץ

הדפסה

איור השקיית עץ

הדפסה

איור עץ תפוחים

הדפסה