logo

איך להכין תיבת אוצראיך מכינים תיבת אוצר בעצמכם.
חומרים: קרטון, דבק ,מספריים, עיפרון, סרגל וחפץ עם בסיס מעוגל.
לאחר מכן תוכלו לקשט ולצבוע את התיבה.