logo

דוגמא לעבודת שורשיםמהי עבודת שורשים.
עבודת שורשים עוסקת בתיעוד התרבות והמורשת המשפחתית.
איך עושים עבודת שורשים.
בניית עץ משפחה (אילן יוחסין), קורות המשפחה, ראיונות אישיים עם בני המשפחה, תמונות ומסמכים ועוד.