logo

הצעה ליצירה המטריה הגדולה של אבא



סרטון של הכנת מטרייה עם קיפולי נייר.
למטה גם כניסה לאתר עם הסיפור ופעילות מתאימה.
תקציר של הסיפור המטריה הגדולה של אבא / לוין קיפניס:
ילד קטן קם בבוקר ורצה ללכת לגן.
אבל בחוץ ירד גשם ואימו אמרה לו שלא ילך בגלל הגשם החזק.
לילד קוראים טל, טל מחליט לקחת את המיטריה של אביו.
בדרך לגן פגש טל עוד חברים ואמר להם להיכנס תחת המטריה