logo

הרכבת הקלה בירושלים לוחות זמניםאפשר להתעדכן בזמני הרכבת דרך האתר סיטיפס.
האתר מאפשר לראות את לוחות הזמנים לפי תחנות.
לוחצים על התחנה ורואים את לוח הזמנים הקרוב.
אפשר ללחוץ ולקבל גם את לוח הזמנים המלא.