logo

דודו פישר פסחלהמחיש את סיפור יציאת מצריים עם הכוכב דודו פישר
בגן של דודו הולכים בעקבות ההגדה
מעבדות לחירות, סרט מוזיקלי מגניב, עשיר בתוכן יהודי
כל ההכנות לפסח
הילדים מחופשים וגם דודו.
קטע לצפיה מהדי וי די
עוד סרט של פישר, בגן של דודו
הפעם דודו והילדים חווים את סיפור יציאת מצרים
האירועים המרכזיים של ההגדה : העבדות, המכות והשחרור