logo

איך לצייר מתנה ?איך לצייר מתנה בקלות.
ציורי פשוט למתחילים.
מציירים את המתנה בשחור.
אחרי שמסיימים לצייר אפשר לצבוע את המתנה בצבעים שמחים.