logo

הכנת כובעי קוסם מקרטון ריק של דגני בוקרללמוד שלב אחר שלב איך להכין כובע של קוסם מקרטון דגני הבוקר
גם כיף וגם מחזור חומרים
פעילות נחמדה לכבוד פורים

כל החומרים הדרושים הם:
1)קרטון דגני בוקר.
2)דבק חם.
3)צבעי גואש.
4)נצנים.

ניתן גם להוסיף גלימה שחורה ולהכין מקל מקרטון ובובת שפן והינה לכם תחפושת לפורים בהכנת ביתית
ללא הוצאות כספיות מרובות.