logo

מחשבון המרת בסיסים מבסיס כלשהו לכל בסיס אחראם אתם לומדים מדעי המחשב או הנדסת תוכנה ואתם לומדים על הבסיסים השונים.
מחשבון המרת בסיסים יעזור לכם ביותר.
באמצעות המחשבון ניתן לעבור מבסיס עשר לכל בסיס אחר.
בסיס אוקטלי ,הקסדצמילי ,בינארי...וכו'...
במחשבון קיימים כל הבסיסים מ-2 עד 36.
בנוסף סרטון המרת בסיסים במחשבון מדעי