logo

פעילות בנושא הספרסיפור להשמעה.
פעילות בעקבות סיפור.
דוגמא של ספר המתאים לנושא הסתיו והחורף: המטרייה הגדולה של אבא מאת לוין קיפניס.
אפשר להכין יצירה של מטריה מנייר.
לשאול מה מקור המילה מטריה? מטר - גשם.
מתי הולכים עם מטריה? בחורף בזמן גשם.
סיפור עם הפעלה. השתמשו במטריה כחלק מאמצעי המחשה בסיפור.
ספרים לשמיעה והקראה.

שיר ילדים ומטריה