logo

משחקי חברה למפגשרעיון למשחקי חברה.
הצעות לפעילויות הכרות בתחילת השנה:
טוק, טוק, מי אני ומה שמי: לבחור מתנדב שצריך להפנות את גב לעבר המשתתפים ולעצום את עיניו. כל תור נבחר משתתף לבוא ולהקיש על גב המתנדב ולהגיד "טוק טוק מי אני ומה שמי" ולחזור למקומו. והמתנדב צריך לנחש מי הקיש על גבו.

משחק התנועות: מוציאים מתנדב החוצה ובוחרים משתתף שיהיה מלך התנועות, הוא צריך לעשות תנועות ושאר הקבוצה צריכה לעשות אחריו.
והמתנדב שיצא צריך לזהות מיהו מלך התנועות.

משחקי כדור: כדור בדלי: לקלוע כדור לדלי.

משחקי תופסת: גובה, צבע, שרשרת, עכברים ועוד.

משחק הכיסאות: מניחים שורת כסאות כך שפני כל כיסא בכיוון ההפוך מזה שלידו, משמיעים מוזיקה או צליל והמשתתפים מסתובבים סביב השורה, וכשנפסקת המוזיקה על המשתתפים להתיישב.
הנותר ללא כיסא יוצא מהמשחק וכל סיבוב מוציאים כיסא מהשורה עד שנותר מנצח אחד.

בינגו: מכינים לוחות עם פריטי. עושים פתקים של הפריטים ומכניסים לקופסא.
מחלקים למשתתפים לוחות, בכל תור מוציאים פתק בעל תור בהגרלה ומכריזים על מה שיצא.
מסמנים בלוח אם נמצא הפריטים שהוקראו, הראשון שמסיים את כל הלוח מנצח במשחק.

חבילה עוברת: חבילה עם פרס עטופה שכבות נייר, בכל נייר פתק עם משימה או שאלה.
יושבים במעגל, כל משתתף בתורו מקלף שכבה, ומעביר לפי השאלה או המשימה בפתק עד שהאחרון נותר עם ההפתעה.
אפשר גם להעביר את החבילה בליווי מוזיקה, מעבירים מיד ליד חבילה כשמוזיקה מנגנת ברקע, עד שהיא נעצרת ע"י המדריך, והמשתתף שבידו החבילה רשאי לקלף עטיפה אחת מן החבילה.

טלפון שבור - מתחלקים ל2 קבוצות, כל קבוצה יושבת בשורה, המדריך לוחש מילה וכל משתתף בשורה לוחש בתורו למשתתף הבא אחריו
את המילה ששמע.מותר ללחוש רק פעם אחת. בסוף השורה המשתתף האחרון אומר את המילה וקבוצה שצדקה מקבלת נקודה.

משחק פנטומימה - להתחלק ל2 קבותות, לבחור משתתף מכל קבוצה שצריך לסמן ללא מילים את הנושא הנבחר לקבוצה שלו,
שצריכה לזהות אותם בזמן הכי מהר.