logo

מבחני בגרות במתמטיקה שאלונים בחינותכדי להגיע מוכנים לבחינה מומלץ להכיר את מבנה הבחינה ולתרגל שאלות ברמת הבחינה,
למידת שאלוני הבגרות של השנים הקודמות הם שיטה לתרגול לקראת הבחינה המקורית.
למטה תמצאו מגוון רחב של בחינות החל מרמת 3 יחידות לימוד ועד רמת 5 יח"ל
בנוסף סרטון הסבר על פתרון בחינת בגרות ברמת 3 יח"ל
אפשר לחזור על החומר כמה שיותר ולהיות רגועים ומרוכזים בבחינת הבגרות, בהצלחה!
דרך אגב חשוב לזכור שבבגרות במתמטיקה ישנו מועד ב

מבחני בגרות במתמטיקה מועד ב תש"ף 2020

שאלון א 3 יח"ל (35182):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ב 3 יח"ל (35381):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ג 3 יח"ל (35382):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ד 4 יח"ל (35481):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ה 4 יח"ל (35482):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ו 5 יח"ל (35581):
שאלון
הצעת פתרון

שאלון ז 5 יח"ל (35582):
שאלון
הצעת פתרון

מבחני בגרות מתמטיקה 2004 - 2010

בגרות במתמטיקה 001
35001 - מתמטיקה א' כחול
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004

בגרות במתמטיקה 002
35002 - מתמטיקה ב' חום
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007

מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004


בגרות במתמטיקה 003
35003 - מתמטיקה ג' אדום
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004

בגרות במתמטיקה 004
35004 - מתמטיקה ד' שחור
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004


בגרות במתמטיקה 005
35005 - מתמטיקה ה' כתום
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004

בגרות במתמטיקה 006
35006 - מתמטיקה ו' ירוק
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004

בגרות במתמטיקה 007
35007 - מתמטיקה ז' סגול
קיץ 2010
קיץ 2008
חורף 2008
מועד ב' 2007
קיץ 2007
חורף 2007
מועד ב' 2006
קיץ 2006
חורף 2006
מועד ב' 2005
קיץ 2005
חורף 2005
קיץ 2004